३ x ६६० मे .वॅ. कोराडी प्रकल्प बाधित गावातील उमेदवारांना सामाजिक उत्तरदायित्व योजने अंतर्गत प्रशिणार्थी निवड प्रक्रियेस अनुसरून कागदपत्रे पडताळणी अंती दुसरी पात्र उमेदवारांची यादी

पात्र उमेदवारांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा