३ x ६६० मेवॅ, कोराडी प्रकल्प बाधीत गावातील उम्मेदवारांना सामाजिक उत्तरदायित्व योजने अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रियेस अनुसरुन कागदपत्रे पडताळणी अंती पहिली पात्र उमेदवारांची यादी

पात्र उमेदवारांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा